Giặt Sấy Lấy Nhanh


 1. Giá dịch cho thuê máy giặt và máy sấy công nghiệp phục vụ mùa Covid.
- Công xuất máy giặt từ 07kg - 22kg
- Công xuất máy sấy từ 07kg -  50kg 
2. Giá dịch vụ giặt riêng – lấy nhanh (áp dụng cho giao nhận tận nơi):  
 
giá 15.000đ/kg 
(giảm 20% cho đơn hàng trên 30kg)
(Giảm 30% cho đơn hàng trên 50kg)
 
 
3.Hợp đồng giặt ủi cho doanh nghiệp

call: 0939.389.994