* DỊCH VỤ GIẶT RIÊNG + SẤY KHÔ.


Giặt (tự phơi): 30.000đ /máy(<7kg) 
Quy cách: KH được giặt riêng 01 máy giặt, lấy nhanh trong vòng 1h. KH tự mang quần áo về phơi. 
**giảm 10% cho kh mang theo bột giặt + nước xả** 
 Giặt sấy+gấp: 65.000đ /máy(<7kg)
Quy cách: KH được giặt riêng 01 máy, lấy nhanh trong vòng 3h. Quần áo của KH được sấy khô và gấp ngay ngắn tại cửa hàng.
**giảm 3000vnđ cho kh mang theo bột giặt + nước xả** 
 

  
* DỊCH VỤ GIẶT KHÔ ( HẤP).


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-vest.html
Hấp áo vest : 60.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-giay.html
Hấp giày : 55.000đ /đôi
 ĐẶT DỊCH VỤ
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-gau-bong.html
Hấp gấu bông: 35.000đ /kg
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp đầm ngắn : 60.000đ /cái 

 
Hấp quần tây/jeans : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
 Hấp đầm dài : 90.000đ /cái

http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-so-mi.htmlHấp áo sơ mi : 30.000đ/cái
ĐẶT DỊCH VỤ
 Hấp áo cưới : 130.000đ-170.000đ
 
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-dai.html
Hấp áo dài :70.000đ /cái
Hấp bộ áo dài : 90.000đ /bộ
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo khoác : 60k - 90k
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo choàng : 90.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo da/long : 100.000đ /bộ
ĐẶT DỊCH VỤ 


Hấp Vấy ngắn : 30.000đ /cais
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp áo thun : 25.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp balo/ túi xách : 50k - 80k
ĐẶT DỊCH VỤ 

Hấp khăn : 30.000 - 70.000
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp khăn choàng cổ : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp mấn cô dâu : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ 

Hấp nón : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ 


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* DỊCH VỤ GIẶT RIÊNG + SẤY KHÔ.


Giặt (tự phơi): 30.000đ /máy(<7kg) 
Quy cách: KH được giặt riêng 01 máy giặt, lấy nhanh trong vòng 1h. KH tự mang quần áo về phơi. 
**giảm 10% cho kh mang theo bột giặt + nước xả** 
 Giặt sấy+gấp: 65.000đ /máy(<7kg)
Quy cách: KH được giặt riêng 01 máy, lấy nhanh trong vòng 3h. Quần áo của KH được sấy khô và gấp ngay ngắn tại cửa hàng.
**giảm 3000vnđ cho kh mang theo bột giặt + nước xả** 
 

  
* DỊCH VỤ GIẶT KHÔ ( HẤP).


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-vest.html
Hấp áo vest : 60.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-giay.html
Hấp giày : 55.000đ /đôi
 ĐẶT DỊCH VỤ
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-gau-bong.html
Hấp gấu bông: 35.000đ /kg
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp đầm ngắn : 60.000đ /cái 

 
Hấp quần tây/jeans : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
 Hấp đầm dài : 90.000đ /cái

http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-so-mi.htmlHấp áo sơ mi : 30.000đ/cái
ĐẶT DỊCH VỤ
 Hấp áo cưới : 130.000đ-170.000đ
 
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-dai.html
Hấp áo dài :70.000đ /cái
Hấp bộ áo dài : 90.000đ /bộ
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo khoác : 60k - 90k
ĐẶT DỊCH VỤ


http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo choàng : 90.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
http://www.tiemgiat.com/p/giat-hap-ao-khoac.html
Hấp áo da/long : 100.000đ /bộ
ĐẶT DỊCH VỤ 


Hấp Vấy ngắn : 30.000đ /cais
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp áo thun : 25.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp balo/ túi xách : 50k - 80k
ĐẶT DỊCH VỤ 

Hấp khăn : 30.000 - 70.000
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp khăn choàng cổ : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ
Hấp mấn cô dâu : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ 

Hấp nón : 30.000đ /cái
ĐẶT DỊCH VỤ 


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.